Offentligt byggeri viser vejen - fej for egen dør

Mange kommuner afprøver nye tiltag ved at ”feje for egen dør” først – dvs. i dette tilfælde udforme politikker og retningslinjer for kommunens egne bygninger, byggeri og renovering. Det kan være tale om retningslinjer der er specificeret for energi-, vand- og elforbrugs normer på egen institutioner, og det kan være hensigtserklæringer om at al kommunalt nybyggeri skal efterleve nogle miljømærkede standarder. Roskilde og Lolland kommuner har således vedtaget at de vil gå foran og indfri en række klima- og energikrav til kommunens egne nybyggerier. De omtalte Dogme 2000 kommuner har alle specificerede mål om kontinuerlige forbedringer på disse parametre.

Konkret kan kommunen gå foran i dens Licitations- og udbudspolitik ifht kommunalt byggeri, og her trække på den statslige indkøbspolitiks retningslinier for ”Offentligt Grønt Indkøb”, hvorved specifikationer til miljømærkede produkter og materialer, eller særlige funktionskrav med en energi- og miljøprofil kan fremmes. Kommunen kan endvidere udføre benchmarking ved i samarbejde med bygherrer og entreprenører at gøre en dyd ud af at fremstille best practise ved demonstrationsanlæg eller byggeriudstillinger i tilknytning til gennemførte projekteringer. Det kan være tale om energibesparelser og vedvarende energiløsninger, isolering, indeklima med en sundhedsprofil, brug af genanvendelige og nedbrydelige materialer, vandbesparelser etc. Der er enkelte kommuner der har gjort det såsom Roskilde, Køge og Stenløse (Egedal)

Det offentlige byggeri kan fremme energitjenester, pakkeløsninger og andre nye samarbejdsrelationer, hvor kommunen i samarbejde med forsynings- eller energitjenesteselskab gennemgår eksisterende bygningsmasse for at identificere og gennemføre energirenoveringer, indeholdende finansieringsformer, projektering,mm . Der er allerede erfaringer med brug af energitjenester til bydelsrenovering i Bjuvs kommune (Sverige), og renovering af offentlige bygninger i Kalundborg og Middelfart Kommune, samt plan for renovering af bydele i Albertslund. En rapport om energitjenester (EFP 2007) gennemgår baggrund for energitjenesteselskaber (ESCO’s) og giver en række eksempler fra Danmark og udlandet.

De ovenstående tiltag vil blive fremmet af Transport- og energiministerens aftale fra oktober 2007 med Kommunernes Landsforening om at realisere energibesparelser i kommunerne. Aftalen betyder blandt andet, at kommunerne skal:

Af Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk