Videndeling og erhvervspolitik

Kommunerne kan i samarbejde med Regionsrådet/Vækstforum understøtte lokale udviklingsinitiativer for erhvervsskolernes opgradering og vidensdeling på klima- og miljøtilpasset byggeri. Det kan ske i tæt samarbejde med lokale selvbyggere, arkitektfirmaer, byggefirmaer og håndværksmestre, samt typehusfirmaer der har været aktivt involveret i klima- og miljøtiltag i byggeriet. Storstrøms Amt har således i samarbejde med en række lokale kommuner forsøgt sig med en sådan udviklingspakke med involvering af en lokal teknisk skole.

Netværksdannelse eller partnering gennem indkaldelse af forskellige parter til udvikling af projekt- og udviklingsindsats for f.eks. nye offentlige byggerier kan være afsættet for dannelse af nye mere stabile samarbejdsnetværk imellem byggeriets parter. Det var således Køge Kommunes, eller rettere Det Grønne Hus' måde at få samlet en række entreprenører, tegnestuer, materialeleverandører mm. for at sikre vidensspredning og formning af partnerskaber der kunne byde ind på udbud i Fremtidens Parcelhus. Kommunen kan tage initiativ til at lokale håndværkere, byggefirmaer, entreprenører og rådgivere kan samarbejde og markedsføre pakkeløsninge.

Af Jesper Holm, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk