Normer og tilsyn

Teknik- og miljøforvaltningen kan i samarbejde med planforvaltningen udforme forskellige værktøjer og dokumenter som under reference til bygningsreglementet vil kunne fremme bestemte normer for energi- og miljøforhold i tilknytning til nybyggeri og renovering:

Kommunen kan ydermere udforme en række retningslinjer for kommunens brug af Bygningsreglementet, hvilket vil sige at kommunen ud fra lokale hensyn til natur, vand- og energiforhold, luftforurening mm. vil kunne udforme nærmere prioriterede fortolkninger af hvorledes man vil administrere bygningsreglementet for en bestemt type huse, for et bestemt område eller for renovering.

Kommunen kan også forsøge at påvirke normer for byggeri igennem udformning og brug af vejledninger i byggeprojektering, hvorved entreprenører og bygherrer gøres opmærksom på kommunens prioriteringer af klima- og miljøhensyn i alt nybyggeri og renoveringsarbejde. Der er tale om et frivilligt virkemiddel som fordrer at bygge- og planadministrationen følger op med rådgivning og vejledning i konkrete projekteringer og byggesagsbehandlinger. Tilsvarende kan kommunen udgive en manual/håndbog for miljøbyggeri der særligt giver anvisninger til bygherrer og entreprenører som ønsker at bygge eller renovere efter klima- og miljøhensyn. Der er her tale om en signalpolitik som kan være med til at gøre det attraktivt for boligselskaber eller boligforeninger der ønsker at etablere sig i en kommune, og som ønsker at finde en kommunal administration der har de tekniske kompetencer og den politiske vilje til at sparre med klima- og miljøprioriteret nybyggeri. I Region Sjælland har kommunerne Haslev, Næstved, Ringsted, Roskilde og Køge sådanne manualer og normer for bygherrer og til brug for dialog i byggesagsbehandlingen.

Af Jesper Holm, RUC, 2008/9

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk