Byggesektorens generelle udfordringer

Der skal ske en generel omstilling af byggesektoren, hvis byggeriet skal imødekomme kravet om klimatilpasning, CO2-reduktion og energibesparelser.

Byggesektoren står i dag overfor generelle krav om omstilling, fordi innovations- og produktivitetsudvikling er lav i byggeriet sammenlignet med andre industrielle sektorer. Produktiviteten er ikke steget væsentligt gennem de sidste 30 år og andelen af omsætningen, der anvendes til udvikling har været lav. Disse generelle udfordringer afspejler nogle centrale dynamikker og virkemåder i byggesektoren i dag, som er væsentlige at betragte i forhold til ønsket om at imødekomme kravene om klimatilpasning, CO2-reduktion og energibesparelser. Vi gennemgår følgende punkter:

Af af Maj-Britt Quitzau, DTU 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk