Workshop om ”den ideale bygning”

Forslag til det kommende arbejde med forretningsuvikling i projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS).

For at bidrage til at udvikle metoder til at indgå som sparringspartnere overfor konkrete byggeprojekter og virksomheder, vil KIBS afholde en indledende workshop om ”den ideale bygning”.

Udfordringen

I beskrivelser af forskellige forsøgshuse og demonstrationsbyggerier ses det ofte, at der præsenteres et aspekt som et godt eksempel på f.eks.lavt energiforbrug i drift. Men samtidig er der med hensyn til andre aspekter store miljømæssige problemer med f.eks. genanvendelse og/eller bortskaffelse.

Det må erkendes, at der er meget få forsøgsbyggerier, hvor der er foretaget ’rigtige’ valg på alle parametre. I stedet må man erkende, at hvert byggeri fokuserer på forskellige aspekter og bidrager på hver sin måde til den samlede udforskning af muligheder for bæredygtigt byggeri.

Der er behov for at undersøge hvordan samlede koncepter for klima-, energi- og miljøtilpasset byggeri kan opstilles og hvordan de kan bringes i dialog med byggevirksomheder og andre byggeaktører. Der er mange erfaringer med guidelines for bæredygtigt byggeri og samlede koncepter som f.eks. passivhus-standarden, og ikke mindst med Bygningsreglementets retningslinjer. Men de fungerer sjældent som et samlet koncept i den konkrete byggeproces.

Hvordan kan fælles mål og retningslinjer bringes i dialog med parterne i en byggeproces?

Dette spørgsmål vil blive aktuelt i forbindelse med at KIBS indgår som sparringspartner i konkrete byggeprocesser. Det vil også blive relevant i større bygge- og renoveringsprojekter, hvor mange byggeaktører skal samarbejde om optimering af forretningsgange og arbejdsgange under et fælles koncept. Derfor er det relevant at udvikle fælles forestillinger om ”den ideale bygning”, som kan bruges til at diskutere de aktuelle valg og fravalg, som gøres i et konkret projekt.

Workshop

KIBS vil derfor afholde en workshop med det formål skabe en karakteristik af Idealbygningen i region Sjælland. Beskrivelsen af ideal bygningen i ord og illustrationer skal kunne fungere som en model man kan spejle konkrete byggeprojekter op i. Forskellige koncepter for byggeri diskuteres i forhold hertil.

Ideal bygningsworkshoppen afholdes første gang for alle personer der er knyttet til projektets partnergruppe. Her er repræsenteret en meget bred vidensvifte, både teori og praksis og inkluderende bl.a. samfundsøkonomiske, regionale og politiske vinkler, klima viden, byggebranche og byggeteknisk viden, forretningsmæssig forståelse m.v. Der vil eventuelt blive inviteret nogle få ekstra personer med supplerende ekspert kompetencer.

Som resultat af workshoppen udvikles en idealbygningsbeskrivelse præget af klar struktur, så den kan anvendes som model i forbindelse med dialog med byggeaktører. Desuden udvikles forståelsen af roller og metoder for KIBS i forbindelse med casestudier og demonstrationsprojekter. Endelig vil der opnås erfaring med brug af workshopmodel, herunder input til senere workshops både internt i KIBS-gruppen og med bredere sammensætning.

Workshoppen vil have varighed af en dag og gennemføres i først kommende projektfase i foråret 2008. Én projektpart, der allerede har erfaring med gennemførelse af workshops efter afprøvet model som f.eks. scenarier, fremtidsværksted eller andet vil blive ansvarlig for organisering og styring.

Af Merete Nørby, TI, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk