Fremtidig indsats - forretningsudvikling

En del af planen for projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) er at finde frem til nøglevirksomheder i regionens byggekæder med henblik på at undersøge muligheder for at forretningsgange og netværk omkring miljø- og energiinnovative løsninger kan blive udviklet og effektiviseret. Endvidere er der behov for at udvikle metoder og værktøj til at fokusere opmærksomheden på den enkelte aktørs rolle i et samlet byggeprojekt og de muligheder for innovative løsninger, der kan ses med udgangspunkt i integrerede løsninger. Det er vigtigt, at virksomhederne i et netværk forholder sig til fremtidsforestillinger om ”den ideale bygning”, så de kan positionere sig i forhold til fremtidige udviklingstendenser og muligheder.

Virksomheders placering i integrerede koncepter

Det enkelte byggeprodukt er et led i en kompleks sammenhæng, hvor det er led i en samlet byggeteknisk løsning og et samlet koncept for bygningen.

Som eksempel kan diodelys-virksomheden RGB ses som et enkelt led i et samlet koncept for en bygnings lysforhold, hvor også forbedret dagslysadgang, brug af lysledere og ikke-transparante glasvægge mm. kunne indgå. Iflg. rapporter vil der kunne opnås op til 80% besparelser på belysningen med sådanne innovative metoder. Ligeledes kan diodebelysning ses som et aspekt af en bygnings lavvoltsforbrug. Der kan udvikles et samlet koncept for forsyning af en bygnings elektroniske apparater og belysning fra et lavvoltsnet, som igen kunne blive forsynet fra solceller (i sammenhæng med elnettet).

Sådanne fremtidige integrerede koncepter ville kunne give store muligheder for den enkelte virksomhed. Tilsvarende kunne det undersøges hvordan andre relevante virksomheder kunne blive element i fremtidige løsninger i bygningsdesignet. F.eks. er der tæt sammenhæng mellem jordvarmeanlæg, solvarme og ventilation i passivhuskonceptet.

KIBS vil identificere nøglevirksomheder i regionen og søge at opnå samarbejde med dem. De kan på den ene side bidrage med viden og erfaringer om byggevirksomheders betingelser for at udvikle innovative løsninger. På den anden side kan KIBS bidrage med sparring, konkret rådgivning og kontakt inden for relevante innovationsnetværk. Endvidere kan virksomhederne indgå i de konkrete demonstrationsprojekter, som KIBS deltager i.

Metoder og værktøj til effektivisering af forretningsgange i det fremtidige byggeri

Der er udviklet metoder til brug i industrivirksomheder, som kan overføres til byggevirksomheder og byggeriets komplekse forhold. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt for byggeriets virksomheder at blive effektive i forhold til dagens krav, de må også udvikle værktøj til fremtidens krav om energi-, miljø- og klimatilpasset byggeri.

På baggrund af erfaringer fra pilotprojektet vil KIBS fortsætte i et antal virksomheder med at udvikle værktøjer og metoder, som den enkelte virksomhed kan bruge til at effektivisere forretningsgange og relationer til innovative netværk.

Af Inger Stauning, RUC, og Merete Nørby, TI, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk