Hallingelille

Hallingelille er navnet på et boligområde med 20-30 boliger i landsbyen Valsømagle ved Ringsted. Det er dannet med målsætningen:

”Vi ønsker at skabe en bosætning, som danner rammen om en ny livsstil for mennesker der vil:
- være en del af et større fællesskab
- leve i harmoni med naturen
- arbejde hen imod at blive et eksempel på visionen for Agenda 21.
Bebyggelsen vil blive udført bæredygtigt i så stor overensstemmelse med naturen som muligt, og vil bidrage til den naturlige balance ved at tilplante et stort areal med fredskov og dyrkning af egne grøntsager og frugt.” (www.hallingelille.dk/www/visionen.htm)
Visionen bygger på principperne om permakultur, og bebyggelsen er medlem af GEN (Global Ecovillage Network)

Fælleshus i hallingelille
Fælleshus (foto: Rune Johansen)

Forening Landsby 2000

Foreningen Landsby 2000 blev stiftet i 1999 og har derefter søgt efter et egnet område på Midtsjælland.

Drømmen var at skabe en permakulturel landsby til 100 beboere med arbejdspladser og institutioner – men det kunne ikke lade sig gøre at etablere en ny by af den størrelse i det åbne land, da alle amts- og kommuneplaner så skulle laves om!

De var interesserede i et stort jordstykke i åben natur, og kontaktede en række kommuner (Lejre, Ringsted og Hvalsø) for at finde egnede områder. Men kommunerne enten afviste projektet, kunne ikke honorere arealstørrelsen eller fandt konflikter med anden lovgivning.

Forsøgsbyggeri i det åbne land

Bygning i Hallingelille
(foto: Rune Johansen)

Vestsjællands Amt havde i regionplanen fra 2001 ”...som noget nyt mulighed for at etablere 5 forsøgsbyggerier - enten i tilknytning til landsbyer eller i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre væsentlige interesser i området. Formålet er at afprøve nye bo- og byggeformer. Forsøgsprojekterne kan kun etableres, hvis de har et miljømæssigt eller socialt bæredygtigt sigte, og hvis størrelsen er begrænset til maksimalt ca. 8 boliger.” (pressemeddelelse af 13.1.2001). Et af disse områder lå ved Jystrup, men her mødte foreningen modstand hos lokale hvilket fik jordsælgeren til at ændre mening om at sælge.

I 2003 fandt de sammen med Ringsted Kommune det nedlagte landbrug Hallingebjerg ved Valsømagle, der var til salg. Der blev givet tilladelse til 30 grunde. Da projektplanen for det nu stærkt formindskede permakultur projekt så kom i høring blev det forkastet af Byplan og Boligudvalget - dels pga. borgermodstand som frygtede trafik og en for fremmed kultur, dels pga Venstre politikeres negative forestillinger om økologi og om trusler imod jagtinteresser (ifølge interview med beboer fra Hallingelille 2008).

Lokalplan

En gruppe på 10 besluttede så at købe det nedlagte landbrug Hallingebjerg. Året efter søgte de på ny om lokalplans tilladelse til at bygge boliger. Lokalplanen blev nu vedtaget af Ringsted Byråd i 2005 under navnet Hallingebjerg - Landsby 2000. Det var en principgodkendelse af projektet med max. 30 boliger i henhold til regionplanens retningslinjer for forsøgsbyggeri (se beslutningsreferat). Herefter kan hvert medlem købe sit grundareal og stå for sit eget byggeri.

En del af foreningsmedlemmerne var i mellemtiden faldet fra. Af de som var med helt tilbage i 2003-4 var der nu kun 4 som stadig er med. Da der var godkendt kom folk dog hurtigt til igen og listerne blev fyldt op. Nye deltagere kan blive optaget i foreningen og få tilbudt grunde efter en venteliste, se hjemmesiden.

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk