Fremtidens parcelhuse, Herfølge

Køges Agenda 21 center ’Det Grønne Hus’ tog i 2005 initiativ til demonstrationsprojektet ’Fremtidens parcelhuse’. Projektet blev støttet af Køge Kommune bl.a. gennem reservationen af et udstykningsområde i Herfølge til projektet. Projektet udviklede sig fra en indledende ambition om 10-15 boliger til nu at omfatte i alt 86 typehusprojekter (fordelt på 49 parcelhuse, 9 dobbelthuse og 21 rækkehuse).

Januar 2008 er ca. halvdelen af projektet realiseret. For en uddybet beskrivelse se projektets hjemmeside www.fremtidensparcelhuse.dk.

Modernistisk parcelhus med lys facade, store vinduer og terrasse på taget
Et af parcelhusene i Herfølge (foto: Rune Johansen)

Klasse II lavenergibyggeri

Projektet er banebrydende i forhold til udviklingen af et typehusbyggeri, der opfylder kravene til lavenergibyggeri (mindst klasse II ift. BR08), samt miljø- og sundhedskrav, konkretiseret gennem Svanemærkets miljøkrav.

Udvikling af typehusbyggeri

Den afgørende målsætning var udviklingen af det almindelige typehusbyggeri. Demonstrationsprojektet sigtede på at få det etablerede typehusbyggeri til at udvikle koncepter for energiøkonomiske, miljørigtige og sunde huse, rettet mod den almindelige bruger, som en del af deres udbud. For at forfølge dette mål var ét af kravene at alle huse skulle være forskellige.

I projektet, som blev støttet af Realdania, blev der også lagt vægt på arkitektonisk kvalitet af demonstrationsbyggeriet.

Mange deltagere

Modernistisk parcelhus i træ
(foto: Rune Johansen)

Med det store antal deltagere i projektet, med såvel store etablerede typehusproducenter som mindre byggefirmaer og eksperimenterende arkitekthuse, har projektet opnået en væsentlig del af sin målsætning.

Frugtbart samarbejde

Parcelhus i træ
(foto: Rune Johansen)

Projektet er et eksempel på, hvordan kommunen og lokale aktører kan udvikle et lokalt bæredygtigt byggeri i samspil med byggesektoren og samtidigt aktivt indgå i udviklingen af byggeriet. Læs mere om kommunens planlægningsproces og om effekterne for de involverede typehusfirmaer.

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk