Brintsamfund på Lolland

Lolland Kommune har startet et projekt om at bruge brint i små brændselsceller til produktion af el og varme i bygninger.

Brint kan fremstilles ved elektrolyse af vand. Det kræver en energikilde, og brint er derfor kun CO2-neutralt, hvis det fremstilles af CO2-neutrale energikilder, f.eks vind eller sol. Lolland har med flere havvindmølleparker et overskud af el-produktion som passende kan anvendes til brintfremstilling og dermed lagre energi.

Fase 1: demonstrationsanlæg

Første fase af projektet bestod i at afprøve teknologien i et demonstrationsanlæg, som er opstillet på genbrugspladsen i Nakskov. Det har givet lejlighed til dels at virksomheder kan prøve forskellige nye komponenter, bl.a. et nyt elektrolyseapparat, dels at Lollands borgere og besøgende allevegne fra kan se og diskutere teknologien.

Fase 2: brændselsceller i 5 husstande

Anden fase består i at installere brændselsceller i 5 husstande i landsbyen Vestenskov ved Nakskov og tilføre brint fra et centralt elektrolyseanlæg gennem rørledninger.

Husstandene betaler den normale pris for el og varme, og projektet betaler installation af brændselsceller, rør mv.

Fase 3: brændselsceller i 35 - 50 husstande

I tredje fase skal 35-50 husstande deltage i projektet, og det skal kunne stå klar til fremvisning i 2009. Perspektivet vil være at kunne forsyne samtlige husstande i landsbyen med varme- og el via decentrale brintanlæg, forsynet med brint fra vindmøllernes overskudsproduktion

Stor lokal interesse

Der er tilsyneladende meget stor interesse hos beboerne i landsbyen for at være med, se www.h2-lolland.dk

Lolland satser på alternativ energi

Lolland Kommune har ikke været en af de kommuner der har satset på eksperimenter for bæredygtig omstilling gennem boligmassens konstruktion, isolering og materialevalg. Der findes heller ikke særligt miljøprioriterede byggerier i kommunen. Men til gengæld har kommunen været radikalt innovativ i forhold til miljø- og energiomstilling af hele infrastrukturen for varme- og elforsyning, for affaldsbehandling og for spildevandsrensning. En langsigtet satsning siden starten af 1990´erne på at opbygge en ny erhvervsstruktur oven på ruinerne af den gamle skibsværftsøkonomi, har resulteret dels i en unik lokal kapacitetsopbygning i forhold til energi- og miljø, dels i markante projekter.

Det har dannet grundlag for et spektrum af lokale projekter, hvoraf et af de mest markante er Brintsamfundet, (læs mere om Lolland Kommune under Kommuneplaner).

Projektdeltagere

Projektet udføres af et konsortium bestående af bla.Lolland Kommune, DONG Energy, SEAS-NVE, IRD-fuel cell technology (som leverer brændselscellerne).

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk