Munksøgård

Munksøgård
Ejerboliger i Munksøgård (foto: Rune Johansen)

Munksøgård er en bydel i Trekronerområdet ved Roskilde med 100 boliger, blandet ejer-, lejer-, andels- og ungdoms- og seniorboliger. Startet af foreningen Munksøgård i 1995 og færdigt i år 2000. Målsætningen var at skabe et boligmiljø med blandede beboergrupper med værdier som demokrati, økologi og samhørighed.

Jordklinet ydervæg
Ydervæg af halm på fælleshus (foto: Rune Johansen)

Bygherregruppen bestod foruden af foreningen af kommende beboere i de 20 ejerboliger af Boligselskab Roskilde, der skulle stå for de 80 øvrige boliger. Det følgende er hentet fra erfaringsopsamlingen om byggeprocessen i Inger Foldager og Søren Dyck-Madsen: Munksøgård - En økologisk bebyggelse ved Roskilde (DØR 2002, se www.ecocouncil.dk).

Krav om EU-udbud

Efter flere års forberedelser med aktive grupper omkring de forskellige tekniske og økonomiske spørgsmål og med støtte fra arkitekt og rådgivere, viste det sig, at byggeriet var så stort, at Erhvervs- og Byggestyrelsen forlangte, at det skulle i EU-udbud som totalentreprise. Det betød, at de ikke måtte benytte de rådgivere, der havde hjulpet hidtil.

Fælleshus opført med halm
Fælleshus opført med halm (foto: www.danskbyokologi.dk)

Det viste sig nu meget vanskeligt for gruppen at omsætte de mange visioner og ideer til konkrete udbudskrav, og de endte med et ”omvendt udbud”: at lade budgiverne beskrive, hvordan de ville opfylde de formulerede målsætninger.

Denne situation førte til mange tvister og til at mange af de oprindelige ideer måtte opgives eller ændres. Endvidere nævnes det i erfaringsopsamlingen, at den bredt sammensatte og uerfarne bygherregruppe gjorde det vanskeligt at tage beslutninger og at prioritere mellem de forskellige miljømålsætninger under tidspres og økonomiske bindinger. Det har gjort processen mere demokratisk, men også dyrere!

Samarbejde med kommunen

Situationsplan for Munksøgård
Situationsplan (foto: www.danskbyokologi.dk)

Samarbejdet internt og med Roskilde Kommune beskrives som velfungerende og flexibelt. Kommunen var velvillig og behjælpelig over for de alternative løsninger, som gruppen ønskede, og fandt formentlig også fordele i at gruppen etablerede et decentralt spildevandsanlæg og egen energiforsyning, så kommunen kunne undlade forsyningsledninger til dette yderområde.

Lokalplanen for området indeholder forskellige økologiske bestemmelser, f.eks. at der kan etableres solfangere som en integreret del af tagkonstruktionen, overdækket efterkomposteringsanlæg samt affaldssortering, Se lokalplan 325 for økologisk bebyggelse i Trekroner

Området i dag

I dag frembyder Munksøgård et velfungerende og smukt boligområde med mange økologiske tiltag, flisfyr, regnvandsopsamling til brug i vaskeriet, halmhus som fælleshus, eget rensningsanlæg med urinopsamling til landbrugsformål, ubrændte lersten indvendig og glasverandaer.

Nielsen og Rubow var arkitekt frem til udbuddet. Derefter vandt Monberg og Thorsen totalentreprise konkurrence for 80 af de 100 boliger. De valgte Mangor og Nagel som arkitekter på deres andel (husene med ståltag og stålbånd på træfacaderne). Egen Vinding og Datter blev valgt til totalentrepenør på ejerboligdelen. House arkitekter projekterede husene, og var projektleder under hele byggeriet (de sorte træhuse med røde tegl). Energikonsulent: Cenergia Aps v. Peder Vejsig Pedersen

Munksøgård - gårdmiljø med drenge, der spiller fodbold
(foto: Rune Johansen)
Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk