Passivhuset i Næstved

Det første danske passivhus, der opfylder kriterierne for energiforbrug i passivhus-standarderne, men dog ikke er certificeret, er opført i Rønnebækhave, Næstved.

Rønnebækhave bebyggelsen: facade med vinduer og tag med solfangere og -celler
Store vinduer mod syd giver gode dagslysforhold og tilskud af passiv solvarme (foto: Cenergia)

Projektet er et led i et større almennyttigt byggeri, forestået af boligselskabet Domea med Hansen & Andersen som entreprenører. I samarbejde med Suensons tegnestue og Lyngkilde rådgivende ingeniører, har Cenergia projekteret en bygning med 8 lejligheder som passivhus.

Bygningen er højisoleret og meget tæt med energivinduer. Varmen tilføres dels fra gulvvarme i lejlighedernes køkken/alrum, og dels gennem varmeflader i ventilationsanlægget. Ventilationen har varmegenvinding med høj virkningsgrad og lavt elforbrug. Til forvarming af ventilationsluften føres indtagsluften gennem jordkanaler, hvilket desuden reducerer risikoen for kondens.

Fritaget for tilslutningspligt

Tilslutning af slanger til plastcylinder i jord
Luft forvarmes i jord (foto: Cenergia)

Da bygningen er en lavenergibygning er den fritaget for tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og varmen tilføres i stedet med en vand-til-vand jordvarmepumpe.

Varmegenvindingsanlæg
Varmegenvinding (foto: Cenergia)

Til opvarmning af varmt brugsvand er der installeret et solfangerfelt på 25 m² på bygningens tag. Desuden er der installeret solceller, der dækker elforbruget til drift af ventilatorerne.

Passiv solvarme

Vindue med højisolerede ruder
Højisolerede vinduer (foto: Cenergia)

Alle lejlighederne har store vinduer mod syd, hvilket giver gode dagslysforhold og desuden giver et tilskud af passiv solvarme.

Bygningen er termisk tung, idet indervæggene er af betonelementer, og gulvene er beton med klinker. Dermed opnås en bedre udnyttelse af solvarmen, og temperatur­variationerne i løbet af dagen mindskes.

Det har desuden gjort det lettere at holde bygningen tæt, idet betonelementerne i sig selv er tætte. Ved den første tæthedsprøvning i december blev det naturlige luftskifte målt til 0,05 h-1.

(informationer fra www.cenergia.dk/roennebaekhave.asp)

Tyk isolering og beton omkring vindue
(foto: Cenergia)

Bygningen falder i med de omliggende bygninger, og alle lejligheder anvises på samme vilkår af boligselskabet. I det ydre fremtræder det ikke anderledes, bortset fra sol-anlægget på taget, og der er et behageligt indeklima, da der er god ventilation med frisk, men forvarmet luft. Eksemplet viser, at almindeligt lejlighedsbyggeri kan udføres med et meget lavt energiforbrug.

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk