Boligforeningen Ringgården, byggeriet Lærkehaven i Lystrup

Boligforeningen Ringgården, Århus har 2002 - 06 projekteret opførelsen af 130 almene tæt-lav boliger i Lystrup som et energi- og miljøvenligt byggeri. Projektet er gennemført sammen med ingeniørfirmaet Carl Bro og Dansk center for Byøkologi. Det er støttet af EU-projektet ”Sustainable Housing in Europe” (SHE) og af Realdania.

Byggeelement løftes på plads af kran
En del af byggeriet er opført med præfabrikerede tyske byggeelementer (foto: www.bf-ringgaarden.dk)

Projektets mål var udviklingen af det almene boligbyggeri gennem en demonstration af, hvordan der kan bygges ’miljømæssigt, socialt og arkitektonisk bæredygtige boliger’ indenfor rammerne af det almene støttede byggeri.

Projektstøtten blev anvendt til at udvikle konkurrenceprogrammet (april 2003), hvor det overordnede krav var en ’sammentænkning af høj arkitektonisk kvalitet med funktionelle og miljømæssige kvaliteter’.

Der blev indkaldt forslag til 3 boliggrupper, der alle skulle opfylde generelle bæredygtighedsprincipper, men med hver deres prioritering.

Beregninger

I bedømmelsen af projekterne blev SBi’s beregningsprogram BEAT anvendt til beregning og sammenligning af projekternes miljøprofil i et livscyklusperspektiv.

Bedømmelsen inddrog også beregninger i forhold til indeklima og totaløkonomiske beregninger. Et dansk konsortium vandt for gruppe A og C, medens en tysk tegnestue vandt for gruppe B (ultimo 2003).

Projektet er markant gennem dets programarbejde, hvor der blev stillet specifikke krav til byggeriet miljømæssige kvaliteter. Projektet har for dette arbejde og de vindende projekter modtaget priser fra Energisparefonden (2006) og det europæiske program ”Sustainable Housing in Europe” (2007). Byggeriet af passivhusene bliver det første større passivhusbyggeri i Danmark.

Vanskeligheder med at gennemføre projektet

Byggeriet har imidlertid haft problemer i forhold til gennemførelsen (kilde: www.bf-ringgaarden.dk). Byggeriet har ikke kunnet gennemføres indenfor det århusianske rammebeløb for alment boligbyggeri (projektet blev tvunget til at aflyse licitationer(februar 2006)) og først i april 2007 gav Socialministeriet en dispensation for gruppe B og C. Ansøgningen for gruppe A er ikke afgjort (januar 2008).

Gruppe B er nu opført af tyske præfabrikerede elementer (indflytning april 2008)

Om energibesparelserne i Lærkehaven

(fra www.bf-ringgaarden.dk)

Af Jesper Holm, Inger Stauning og Bent Søndergård, RUC, 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk