Innovative løsninger - klimatilpasset byggeri

Selvbyggerhus formet som halvkugle
Fra bebyggelsen Hallingelille (foto: Rune Johansen)

Innovative løsninger inden for klimatilpasset byggeri kan bestå i:

Projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet (KIBS) vil bidrage til dialog om denne mangfoldighed af muligheder ved at indsamle erfaringer, opstille forslag og modeller over klimarigtige løsninger og måder at sætte dem i gang på. KIBS-projektet vil indgå som sparringspartnere i konkrete byggeprojekter og virksomheder i Region Sjælland. Vi kan bl.a. stille forslag til samarbejdsformer og effektivisering af forretningsgange i byggesektoren og relationer til myndigheder og brugere. Der eksisterer allerede en række spredte erfaringer i regionen som vi vil systematisere og bringe i dialog med myndigheder og byggesektoren.

Konkrete byggeprojekter kan give inspiration og kompetenceudvikling og virke som lærerige eksempler på byggerier. Disse udviklingsprojekter kan blive udstillingsbilleder og skabe interesse for og profilering af regionen og dens virksomheder, både indadtil og udadvendt, f.eks. i forbindelse med Klimakonferencen (COP15) i 2009.

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk