Klimatilpasset byggeri

Selvbyggerhus med solfanger på taget
Solfanger på hus i Hallingelille-bebyggelsen (foto: Rune Johansen)

Der kan ikke opstilles en enkel formel for hvad der skal til for at bygninger kan kaldes klimatilpassede – ikke alene skal de tilpasses fremtidens klimaændringer og bidrage til CO2-reduktioner, de skal også på andre måder tilpasses fremtidige miljø- og sundhedskrav, samt øvrige funktionelle og sociale krav. Nogle byggerier har gode løsninger på nogle områder, mens de på andre områder er mindre klima- og miljøtilpassede. Byggeriet er så komplekst, at der vil være en mangfoldighed af mulige løsninger, ligesom der allerede eksisterer en bred variation af miljø- og energioptimeret byggeri – og ingen bygninger kan formentlig karakteriseres som helt igennem klima- og miljøtilpassede.

En klimatilpasset løsning kan karakteriseres som en løsning som bidrager til reduktion af eller tilpasning til klimaændringer, samtidig med at den opfylder øvrige krav til bygningen. De øvrige krav omfatter såvel økonomiske og komfortmæssige krav som miljø- og sundhedskrav.

En måde at vise hvad der kan være klimatilpasset byggeri er derfor ved at vise eksempler på hvad der kan gøres, teknisk såvel som organisatorisk for at fremme klimatilpassede løsninger. Hvert eksempel bidrager til udviklingen af nye løsninger, innovationer, gennem de erfaringer der kan drages – hvert byggeri bidrager til det samlede eksperimentarium over klimatilpassede innovationer!

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk