Klimakrav til byggeri

De klimaændringer, som vurderes at komme, vil for byggeriet kunne betyde bl.a.:

Planlægning af nybyggeri og renovering må tage de forventede klimaændringer og de konkrete forhold i området med i betragtning. Det gælder både tilpasning og forebyggelse i forhold til klimaændringerne og integration af energibesparende og CO2-neutrale eller endda energiproducerende tiltag. Disse klimarelaterede krav skal integreres i krav til indeklima, miljø, komfort, økonomi og øvrige funktionelle og sociale krav.

Den eksisterende bygningsmasse vil blive meget forskelligt berørt af de forventede klimaændringer. I nogle lavtliggende, kystnære områder vil der være behov for klimasikring af kældre og ændringer i kloakering og vandafledning, f.eks i Greve Kommune og Guldborg og Lollands kommuner. Nogle typer af huse vil også være mere udsatte end andre, afhængig af byggeperiode og byggestil.

Bygninger bidrager til ca. 40 % af energiforbruget og der ligger derfor meget store muligheder for CO2-reduktion gemt i at forbedre bygningernes energieffektivitet. De største gevinster kan hentes ved at energirenovere den bestående bygningsmasse, men også i nybyggeriet kan der hentes store CO2-reduktioner. Det anslås, at der med kendte løsninger kan opnås 30 % besparelser, og at der ved videreudvikling af løsninger kan opnås yderligere 30-50% besparelser, på langt sigt endda energineutrale bygninger (SBI 2004, DTU-Byg 2004).

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk