Lærerige byggeprojekter omkring klimatilpasset byggeri

Delprojekt i det videre arbejde med byggetekniske løsninger

Region Sjælland er en stor region i Danmark med udfordringer indenfor hovedparten af de klimaændringer, som Danmark må ruste sig til i fremtiden. Det er derfor vigtigt med mange forskellige gode eksempler på klimatilpassede løsninger. Eksemplerne kan omhandle problematikker for kystnære områder, specielle lokale forhold, erhverv, byer, havne, fjorde mm. til sikring af erhverv, det bebyggede miljø, grundvand, ressourser, naturområder, naturhistoriske minder mm.

Fundamentsblokke med afbrydelse af kuldebro
Effektiv afbrydelse af kuldebroer med brug af sandwich-fundamentsblokke.

Det er derfor vigtigt at fremhæve gode eksempler på løsninger indenfor en lang række forskellige klimatilpasninger. Et godt eksempel på en klimatilpasning et sted er nødvendigvis ikke den bedste løsning for samme klimatilpasning et andet sted. Hvor god en løsning er i det enkelte tilfælde afhængig af en lang række forhold så som terrænets højdekurver, grundvandsspejlets beliggenhed, regional demografi, og en lang række andre lokale forhold. Eksempler på gode løsninger til specifikke klimatilpasninger skal ses som det det er og bruges til at løse tilsvarende behov. Ligeledes skal eksemplerne inspirere til yderligere innovation af gode løsninger. De fremhævede gode eksempler på klimatilpassede løsninger skal koncentrere sig om tiltag der er foretaget i Region Sjælland.

Solfangere på tag
Solfangere, Munksøgaard (foto: Rune Johansen)

KIBS vil fremstille repræsentative byggetekniske løsninger med udgangspunkt i typiske bygninger i regionen. Byggetekniske opslag i form af beskrivelser af gode klimatilpassede løsninger vil blive udfærdiget for udvalgte klimarelaterede påvirkninger. Ligeledes vil KIBS udvikle værktøjer som sætter fokus på de investeringer og arbejder som et byggeri kan og eventuelt bør opgraderes med for at modstå fremtidens ændrede klima. Værktøjerne vil blive tilpasset den tidstypiske byggeskik som den er repræsenteret i regionen.

Af Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi; Kurt Kielsgaard Hansen, DTU; Poul Poulsen, PPC; 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk