Udvikling af og eksempler på innovative byggetekniske løsninger

Delelement i det videre arbejde med byggetekniske løsninger

Den bedste måde at formidle gode byggeløsninger på er ved at vise dem i praksis. Derfor fremvises gode eksempler på innovative tekniske løsninger som tager højde for praktiske løsninger til håndtering af klimarelaterede problemstillinger. I arbejdet med at indsamle og videregive viden om innovative tekniske løsninger hentes inspiration både lokalt og internationalt. Der vil i projektet blive arbejdet med produktudvikling, gode byggetekniske løsninger og demonstration af innovative tekniske løsninger f.eks. Indlejret Teknologi, IKT.

Nye produkter skal eftervises og det skal dokumenteres at nye produkter opfylder det funktionskrav de er påtænkt at opfylde. Gennem dialog og ved at beskrive erfaringer med lærerige byggeprojekter dokumenteres ydeevnen af nye produkter. Innovative tekniske løsninger skal evalueres og gode eksempler skal fremhæves. Gode og driftsikre løsninger er ikke nødvendigvis ensbetydende med en god samlet klimateknisk løsning typisk grundet et højt el-forbrug.

Gode byggetekniske løsninger skal udarbejdes for de nye produkter og de innovative konstruktive løsninger som klimatilpasningen vil kræve. Både for nye og ældre byggerier kræver ændret byggeskik en nøje overvejelse om de byggetekniske principper er opfyldt. Det er vigtigt at de overordnede byggetekniske principper er overholdt således at en klimarenovering af en bygning ikke resulterer i øgede skader i det bebyggede miljø. Ændrede byggetekniske principper skal formidles bredt og der skal tages højde for eventuelt ændrede konstruktionsprincipper. Her er det specielt ændring af dugpunktets placering i konstruktionen, ændret indeklima, energiforbrug der tænkes på. Klimatilpasninger skal gøres konstruktivt forsvarlige at gennemføre. Udvalgte byggerier kan bruges til at demonstrere og eftervise konstruktive byggetekniske løsninger i praksis.

Styringsanlæg

Der findes et bredt udvalg af tekniske løsninger indenfor styring og kontrol af bygningers faciliteter de såkaldte CTS, Central Tilstandskontrol og Styring, anlæg. CTS anlæg styrer og regulerer en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, og det har primært opgaver indenfor en lang række forskellige opgaver, som:

Alle disse funktioner kobles til en central betjeningsenhed installeret et styringsprogram, hvis primære opgave er at automatisere, det vil sige at regulere, anlæg, f.eks. ventilation, varme og energi, samt opsamle og forvalte data. Yderligere anvendes indlejret teknologi til at overvåge og tilstandsvurdere bygningsdele og komponenter f.eks. til at overvåge fugtforhold ved forebyggelse af skimmelsvamp eller til bestemmelsen af fugtniveauet i et betondæk forud for aptering.

KIBS samarbejder med innovative virksomheder. KIBS har bl.a. kontakt til projekt SensoByg. Dette projekt udvikler og demonstrerer anvendelsen af trådløse systemer til kontrol og tilstandsvurdering af bygningskomponenter. Ligeledes har KIBS kontakt til projekter som arbejder med energi kontra anvendelighed i analyser af CTS anlæg.

Nye produkter og løsninger

KIBS hovedprojekt vil arbejde med interessante og nye produkter som ud fra funktionskrav med fordel vil kunne benyttes i byggeriet, og udvælge et par stykker til i første omgang at udvikle gode byggetekniske løsninger. Løsningerne skal indeholdende innovative konstruktive løsninger. Løsningerne må gerne tage udgangspunkt i dansk byggeskik. Arkitektoniske værktøjer fremhæves som virkemidler til at dimensionere bygninger til et mindre belysningsbehov og kølebehov ud fra kendskab til bygningskrop, facadearealer og anvendelsen af naturlig ventilation. Intelligente tekniske løsninger i byggeriet evalueres og deres anvendelighed demonstreres såvel i forhold til kontrol og tilstandsvurdering af bygningskomponenter men også i forhold til energibehov. På denne baggrund vil vi bidrage med viden til udviklingsprocesser omkring byggerier og renovering til at orientere byggeriet mod fremtidens klimakrav.

Af Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi; Kurt Kielsgaard Hansen, DTU; Poul Poulsen, PPC; 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk