Integreret energi- og klimasyn

Delprojekt i det videre arbejde med byggetekniske løsninger

Der kan ses et fremtidigt behov for at gennemgå bygninger for såvel energi- som klimamæssige problemer i et integreret energi- og klimasyn. Til dette formål udarbejdes tjeklister med fokus på specifikke bygningsdele, som der kan være behov for at undersøge.

Energisynet vil give forslag til evt. opgradering af bygningsdelene til nutidig isoleringsstandard, dvs. mindst efter Bygningsreglement 2008.

Klimasynet vil vise, om bygningen som helhed eller de enkelte bygningsdeles funktionskrav er opfyldt dels i forhold til nutidens klimapåvirkninger, dels i forhold til de forventede kommende klimapåvirkninger. Sikkerhed og stabilitet samt energi, indeklima, ventilation og skimmelproblematikken vil der blive lagt særlig vægt på.

Tjeklisten forventes at gennemgå tag og tagafvanding, klimaskærm, vinduer, fundament, vindtætning, afledning af overfladevand, stabilitet mv. Vedrørende skimmel vurderes om bygningsdelen er i fugtmæssig balance. Ved en eventuel efterisolering er det vigtigt at den fugtmæssige balance er forsvarlig i relation til tilstrækkelig ventilation og opretholdelse af et godt indeklima.

Tjeklisten udarbejdes i A4-format tilgængelig på sitet, lige til at printe. Tjeklisten vil muligvis blive opbygget i form som http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister.

Der forventes således udarbejdet en tjekliste for en etagebolig og et enfamilie- eller rækkehus opført før 1950, for et 50-er hus, et 60-er hus og et 70-er hus. Efter gennemgangen iht. tjeklisten kan det vurderes, om bygningen eller enkelte bygningsdele bør forbedres energimæssigt eller klimatilpasses ved f.eks. at forstærke samlinger, etablere omfangsdræn, fugtisolere ovs. og i givet fald til hvilken standard.

Af Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi; Kurt Kielsgaard Hansen, DTU; Poul Poulsen, PPC; 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk