Sparringspartner ved energi- og klimaløsninger på eksisterende byggerier

Delprojekt i det videre arbejde med byggetekniske løsninger

I forbindelse med eksisterende byggerier udføres case studier i forhold til at få byggetilladelse ved 1) større renovering og 2) funktionsforandring.

Cases gennemgås og der gives forslag til opgradering af bygningsdelene til nutidig isoleringsstandard efter Bygningsreglement 2008. Desuden gennemgås varme-, køle- og ventilationssystem med henblik på energieffektivisering. Der vil yderligere blive givet forslag til muligheder for alternative energiformer. Forventede energi og CO2-besparelser vil blive beregnet med tilgængelige beregningsprogrammer.

Bygningen gennemgås ligeledes med hensyn til klimatilpasning. Det undersøges således om bygningsdelens funktionskrav er opfyldt dels i forhold til nutidens klimapåvirkning, dels i forhold til de forventede kommende klimapåvirkninger. Sikkerhed og stabilitet samt skimmelproblematikken, i relation til tilstrækkelig ventilation og opretholdelse af et godt indeklima, vil der blive lagt særlig vægt på.

Som udgangspunkt gennemføres en case for et projekt med en fødevarevirksomhed, som ønsker at udnytte muligheder for energibesparelser og miljøtilpasning. Herigennem opnås erfaringer om rollen som sparringspartner, som kan udnyttes i efterfølgende projekter. Resultatet af de gennemførte case studier forventes at kunne vise mulighederne for gennemførelse af lignende projekter i Regionen.

Af Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi; Kurt Kielsgaard Hansen, DTU; Poul Poulsen, PPC; 2008

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk