Holbæk kommune

Holbæk kommune er klimakommune og har forpligtet sig til at reducere deres CO2 forbrug med 3 procent frem til 2018. Kommunen har gang i flere projekter i form af energirenovering, forsøg med elbiler og opførslen af en af Danmarks første lavenergibygninger til skolebrug.

Kommunen arbejder både med CO2 og miljøet i deres kommune, og allerede i 2008, før kommune var klimakommune, arbejde man i byrådet med at udvikle en strategi for kommunens bæredygtige udvikling.

Kommunens arbejde med bæredygtighedsstrategi

Kommunens Handlingsplan for bæredygtig udvikling giver et godt indblik i de mål som kommunen vil arbejde med indenfor miljø og klima. Strategien skal ifølge planloven beskæftige sig med nedenstående fem emner og hvordan der er arbejdet med dem i kommunen:

  1. mindske miljøbelastningen,
  2. fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde,
  5. fremme af samspil mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Allerede i udformningen blev der taget højde for det fjerde og femte tema om at inddrage befolkningen og styrke samspillet imellem forskellige forhold. Kommunens lokale foreninger, virksomheder, fora osv diskuterede i efteråret 2008 forskellige muligheder for at udvikle Holbæk bæredygtigt. Kommunen afholdt et temamøde hvor der i workshops blev arbejdet på tværs af foreninger, virksomheder og borgere, om at finde de bedste løsninger på de bæredygtige udforinger kommunen har.

På baggrund af borgermødet blev udviklet en masse spændende ideer og løsningsforslag der kan læses om i  Holbæk inspirationskatalog

I høringsperioden modtog kommunen desuden op til 100 brugbare høringssvar fra de lokale, der havde kvalificerede indlæg til løsninger og tiltag. På baggrund af de mange indlæg og resultaterne fra borgermøderne har kommunen haft godt grobund for at udvikle strategien ud fra de lokale behov.

Energirenovering

Holbæk kommune lægger vægt på deres bygningers energiforbrug. De er i gang med energimærkning af deres offentlige bygninger så de kan få et overblik over hvilke tiltag, der vil være gavnlige at igangsætte.

Men kommunen er allerede så småt ved at høste de lavt hængende frugter ved at have igangsat arbejdet med at energieffektivisere deres bygninger. Fx udskifte gamle ruder med lavenergiruder , sætte sparepærer op, installere tænd/sluk følere med mere. Enkelte steder har kommunen også skiftet til jordvarme i stedet for at benytte det centralvarmeanlæg kommunen har.

Skoletilbygning i lavenergiklasse 1

Kommunen har gang i et lavenergibyggeri. Det drejer som den skolebygning kommunen er ved at lave i tilknytning til Bjergmarkskolen. Tilbygningen på 2.717 m2 skal bygges, som en af de første skolebygninger i Danmark, som lavenergiklasse 1. Det vil både være til fordel for kommunens målsætninger om CO2 reduktion, men kommunen ser også at den nye bygning skal fungere som et slags ”fyrtårn” for kommunens arbejde med klimaproblemerne. Alle de innovative dele der vil være ved tilbygningen skal desuden fungere som undervisningsmateriale til skolens elever således at de fra en tidlig alder forstå koncepterne i den bæredygtige tankegang.

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, opdat 2.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk