Lejre Kommune

Lejre kommune har underskrevet kurveknækkeraftalen og har derved forpligtet sig til at reducere deres strømforbrug med 1 % pr. år - fra 2008 til 2011. For at reducere deres forbrug, har kommunen udviklet en handlingsplan for deres energiforbrug, er i gang med energimærkning og udvikler kampagner med mere for at motivere deres borgere til at handle klimavenligt.

 

Energihandlingsplan

Kommunen har for at reducere deres CO2 udviklet en strategi for hvordan de vil reducere deres elforbrug. Handleplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Lejre. Kommunen fokuserer på følgende:

Energioptimering og energimærkning

I Lejre kommune har man for hver af kommunens ejendomme udpeget en energiansvarlig, som holder øje med forbruget af el, vand og varme og reagerer, hvis forbruget er for højt. Det gør det muligt at forholde sig til hvordan de enkelte bygningers forbrug er løbende og igangsætte tiltag der skal reducere forbruget.

Lejre kommune er en af de kommuner, der ikke er færdig med deres energimærkning, men som er i gang og regner med at have gennemført energimærkning for alle deres bygninger indenfor perioden 2009-2010. På kommunens hjemmeside kan man løbende følge udviklingen, og se de energimærkninger der er blevet færdiggjort. Se dem på kommunens hjemmeside her. De anbefalinger der kommer til udtryk igennem energimærkningen vil blive prioriteret ligesom anden vedligeholdelse.

Energikampagne og energibesparelser

På kommunens hjemmeside kan man læse at der på kommunens tre rådhuse har været en klimakampagne over for medarbejderne der forløb over 8 uger. Fokus var på energibesparelse og over de otte uger lykkedes det medarbejderne at reducere rådhusenes el-forbrug med 17 %, hvilket svarer til en besparelse på ca. 5 tons CO2.

Kommunen søger også at motivere deres borgere og virksomheder til at reducere deres CO2. På kommunens hjemmeside er der derfor råd og vejledning til hvad en borger som privatperson kan gøre.

Men kommunen har også igangsat et klimaprojekt hvor enkelte familier kunne tilmelde sig til ”CO2-projekt Lejre”. Familierne fik tildelt en hjemmeside, hvor de skulle registrere deres energiforbrug i form af varme, el, vand og transport og fik så beregnet deres CO2udslip. Over en to måneders periode kunne familierne så følge deres energiforbrug og igangsætte initiativer der skulle reducere deres forbrug. Projektet foregik i tre faser hvor der undervejs var arrangementer med vejledning til hvordan man kan spare. Læs indbydelsen til projektet her. Kommunens borgergruppe ”klimabevægelsen”, der blev oprettet i 2008, vil arbejde videre med projektet.

Bæredygtigt byggeri

I lejre kommune ligger sagnlandet Lejre, der viser oldtidens historie frem. I sagnlandet har man, da man skulle bygge et nyt velkomstcenter, valgt at bygningen skulle bruge alternative energiformer og repræsentere andre bæredygtige tanker. Byggeriet blev færdigt i dette efterår og kombinerer jordvarme, passiv solvarme, solfangeranlæg, biobrændsel og varmegenindvinding. Alle teknologier er set før, men det ses ikke så tit at de bliver kombineret. Læs mere om byggeriet på Sagnlandet Lejres hjemmeside

 

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, opdat.2.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk