Greve kommune

 

Greve Kommune har i 2009 indgået en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden og er også blevet Klimakommune. Derved forpligter de sig til at reducere deres energiforbrug og udledning af CO2 med 2 procent årligt indtil 2012. Kommunen arbejder blandt andet med deres klima og energipolitik og er ved at sætte fokus på  energioptimering i deres kommunale ejendomme ved hjælp af et ESCO-projekt. Greve kommune har udarbejdet en klimaplan.

 

Klimakoordinering

Greve kommune nedsatte allerede et Klima og energipolitisk udvalg i 2008, og i 2009 fik de udviklet og vedtaget en klima - og energipolitik. Denne er opdelt således at der både er kommunens visioner, målsætninger og tiltag de ønsker overordnet at igangsætte. Senere skal kommunen så i gang med dybdegående handlingsplaner.

Greve Kommune har følgende målsætninger for klima- og energipolitikken:

  1. Greve Kommune vil reducere energiforbruget i kommunale ejendomme.
  2. Greve Kommune vil skabe sammenhæng i indsatsen på klima- og energiområdet med helhedsorienterede miljøforbedringer.
  3. Greve Kommune vil fremme øget anvendelse af vedvarende energi.
  4. Greve Kommune vil optimere infrastrukturen, de trafikale løsninger og transportadfærden blandt kommunens borgere og erhverv.

Læs mere om kommunes Klima og energipolitik

Energirenovering via Energy Performance Contracting - ESCO

En af kommunens målsætninger er at reducere deres energiforbrug i deres kommunale bygninger og de arbejder med energibesparelser på forskellige niveauer. Kommunen har valgt blandt andet at gøre brug af en ny energibesparelses model der kaldes Energy Performance Contracting, ofte henvist til som et ESCO-projekt.

Kommunen har lavet et for projekt og undersøgt besparelsespotentialet i kommunens tolv kommunale skoler. Undersøgelsen har vist, at det er muligt at spare op til 20 procent på energiforbruget, hvilket svarer til over 2 mio. kroner.

Kommunen har lavet en aftale med en af Danmarks første udbydere af ESCO-projekter, nemlig Siemens A/S, om at stå for energioptimeringen af bygningen. Siemens vil igangsætte optimering af skolernes varme og ventilationssystemer, samt andre energireducerende tiltag. Målet er at skabe et bedre indeklima i skolerne, opnå energibesparelser og forbedre de kommunale anlæg på skolerne. 

I sommeren 2010 indgik kommunen den endelige aftale med Siemens A/S om energirenovering og –optimering på Greve kommunes skoler i totalentreprise med garanti for besparelserne. Kontrakten har en værdi af i alt cirka 15 millioner kroner og var resultatet af et udbud i 2009. (Greve kommunes nyhedssider 6-7-2010)

Det særlige ved ESCO-modellen er, at Siemens garanterer en besparelse, i dette tilfælde på 20 procent, og garanterer at de økonomiske energibesparelser vil betale for firmaets ydelser. Kommunen kan låne penge til financieringen med en billig rente. Siemens garanterer således at investeringen kommunen foretager, vil tjene sig hjem igen. Det betyder at det er økonomisk risikofrit for Greve kommune at foretage investeringen. Samtidig giver det dem mulighed for at frigive nye økonomiske midler, til andre kommunale opgaver.

I Sverige bruger man hyppigt denne form for finansieringsmodel, men herhjemme er Greve kommune sammen med blandt andet Kalundborg, Høje Taastrup, Middelfart, Vallensbæk og København de første til at afprøve denne model. Man ved derfor heller ikke endnu hvilke specifikke problemstillinger der eventuelt kan opstå ved modellen, men dette vil være spændende at undersøge efterhånden som de forskellige projekter gennemføres.

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, opdat.2.12.2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk