Vordingborg kommune

Vordingborg kommune underskrev Danmarks Naturfredningsforening aftale mandag d. 25. maj 2009 og er derfor en blandt landets mange klima kommune. Kommunen har arbejdet sammen med DN i flere år og har et godt samarbejde omkring deres lokalagenda21 arbejde, men skal først så småt til at i gang med en koordineret klimaindsats.  De har udarbejdet en klimakortlægning for kommunen som virksomhed og som geografisk område, se her

Klimastatus

Kommunen er ikke så langt fremme med deres klimapolitikker og oplysninger om deres tiltag, men de er ved at udarbejde en status rapport på deres nuværende projekter der omhandler følgende:

 

Ved gennemlæsning af kommunens hjemmeside og byrådsreferater, ses at kommunen i 2010 vil uarbejde en klimastrategi med dertilhørende handlingsplan. Der er dog ikke afsat penge i budgettet til personaleressourcer, og arbejdet internt forventes derfor udført ved en omprioritering i de allerede tildelte ressourcer.

Kommunen anerkender de vil få brug for ekstern rådgivning til at udvikle planen, og disse ressourcer skal prioriteres på budgettet for år 2010, det er dog uvist om disse bliver prioriteret på budgettet. Vordingborg kommune ønsker således at fremme klimaet og er i gang, men det er usikkert hvor mange ressourcer de har til rådighed til at udvikle deres indsats yderligere.

 

Af Line MB Petersen & Inger Stauning, 2010

Websitet redigeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, PP-consult, Syd-tek og Bjørn Axelsen ApS. Koordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk